POLITYCA COOKIES


Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?
Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik
cookie, www.calmandpower.com. Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.
Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

Kto jest administratorem państwa danych?
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu +48794660402, adres e-mail: gilevskaya.es@gmail.com, mail roboczy gilevskaya.es@gmail.com, w związku z realizowaną przez Gilevskaya Ekaterina zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie Gilevskaya.

CEL COOKIES
Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

W ramach strony internetowej wykorzystywane są pliki cookies w celach Technicznych:
zapewniają prawidłowe działania strony internetowej;
zapamiętują czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek;

Analitycznych – umieszczane są w celu polepszenia świadczonych usług i działania naszej strony internetowej, poprzez pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki.
Zbierają informacje dotyczące ruchu na stronie, źródła ruchu i sposobu korzystania ze stron. Pozyskane informacje są dla nas anonimowe i nie pozwalają na identyfikacje użytkownika korzystającego z strony.

brave_popup_*_closed
brave_page_visited
brave_popup_*_viewed
zuck-wp-story-shortcode-d13c3e6321a530a8d836c1b8875a4304-seenItems
_fbp
tqb-impression-


Marketingowych - W celach marketingowych korzystamy z usług firmy Facebook (Facebook Piksel). Usługa ta polega na kierowaniu reklamy do użytkowników, którzy już byli na naszej stronie internetowej, a także na analizowaniu grupy docelowej naszych usług umożliwiając kierowanie naszych reklam do naszych potencjalnych klientów. Dokładne informacje o sposobie działania Facebook Piksel można
znaleźć na poniższej stronie: https://pl-pl.facebook.com/business/help/
742478679120153?helpref=page_content

Czas Przechowywania plików Cookies
Sesyjne - są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej

Stałe - istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

Rodzaj zbieranych danych
Zaliczamy do nich:
- adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik
- typ urządzenia
- czas przebywania na stronie
- podjęte czynności na stronie
- lokalizację z której dokonywane jest połączenie

Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?
Firmy trzecie uzyskują od nas dane dotyczące:
- adresu IP urządzenia z którego korzysta użytkownik
- typu urządzenia
- czasu przebywania na stronie
- czynności podjętych na stronie
- lokalizację z której dokonywane jest połączenie

Sposób wycofania zgody
Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:
Firefox
Chrome
Microsoft Edge
Safari

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych
Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail:
rodo@twojstartup.pl

Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod adresem: www.calmandpower.com/rodo-cookies/

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/